Ürün Filtrele
HİDROLİK
Sözcük olarak, lâtince su anlamındaki ''hydor'' kelimesinden türetilmiştir. Hidrolik; Konu olarak, akışkanların davranışlarını  inceler. Hidrolik sistemler sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı elde edilen basınçlı akışkanların yardımı ile çeşitli hareketlerin ve kuvvetlerin üretildiği sistemlerdir. Akışların sıkıştırılamaz olmalarından dolayı büyük güçler hidrolik sistemlerde elde edilir. Hidrolik devrelerde suyun korozif olması sebebi ile akışkan olarak genelde hidrolik yağ kullanılır. Bu yağlardan beklenen en önemli işlev sıkıştırılamaz olması ve sistem elemanlarını korozyondan korumasıdır. Hidrolik sistemler genelde içiçe hareket edebilen iki silindirin hava ve havayı sızdırmadan hidrolik sıvısı ile hareket ettirilmesidir. Geniş bir pompa yardımı ile dar yapılı hidrolik silindirlerle tonlarca ağırlığı itebilecek güç sağlanmaktadır. Bu silindirik uzun borular tüm hareketi bir pompa ile iterek iç kısmını dolduran hidrolik akışkan sayesinde yapmakta olup uzaktan kontrol avantajı ve az yer kaplaması ile işimizi oldukça kolaylaştıran mekanizmalardır. Hidrolik sistemler Tank, pompa, silindir, hidrolik motor, valfler, boru, hortum, bağlantı elemanları, sızdırmazlık elemanları, filtreler, soğutucu ve göstergelerden oluşmaktadır.
 
Hidrolik gücün iletilmesinde kullanılan hidrolik akışkanlar aynı zamanda hidrolik devre elemanlarının yağlanmasını ve soğutulmasını sağlar.      
    
Viskozite:   Akışkanların akıcılık özelliklerini anlatır. Yağların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Kalın yağlarda akmaya karşı direnç fazla,ince yağlarda direnç azdır. Kalın yağların   viskozitesi yüksek,ince yağların düşüktür. 
 
Oksidasyon:   Hidrolik yağın bileşimindeki hidrokarbonların havanın oksijeni ile kimyasal reaksyona girerek çamur veya sakız şeklinde tortuların oluşması olayına oksidasyon demir. Oluşan çamurlar metal yüzeylerde korozyona sebep olur.
 
Yağlama yeteneği:  Uygun seçilen yağlar metal yüzeylerde   bir film tabbakası oluşturarak   çalışan elemanların hareketlerinin kolaylaşmasını ve sürtünme direncinin azalmasını sağlar.   
 
Köpüklenme:   Yüksek basınçtaki akışkan sistem içinde yüksek hızda hareket eden hava moleküllerinin yağ molekülleri ile çarpışması sonucu oluşan hava kabarcıkları köpüklenmeye neden olur. Bunun meydana gelmemesi için boru hattında sızdırmazlık sağlanmalıdır. Hidrolik yağ üreticileri önlem olarak yağın içine köpüklenmeyi önleyici katkı maddeleri ekler.
 
Akma noktası:   Yağın akıcılıpını kaybedip katılaşmaya başladığı sıcaklığa denir. 
 
Alevlenme Noktası:   Standart yağlarda alevlenme sıcaklığı 180-210 derece arasındadır. Hidrolik sistemde 50 derecenin üzerine çıkılmadığı için herhangi bir sorun yaşanmaz.
 
Polimerleşme:   Birden fazla aynı cins yağ molekülünün atık vermeden birleşmesi ve yeni bir molekül oluşturmasıdır. Hidrolik yağın özelliklerini değiştireceği için istenmeyen bir durumdur.
 
HİDROLİK SİSTEM ELEMANLARI VE KULLANIMLARI:
 
Hidrolik tank:   Hidrolik akışkanı depolayan ,çalışma koşullarına uygun şekilde hazırlayan devre elemanlarına depo(tank) denir. Isınan Hidrolik akışkanın kolayca soğutulması için hidrolik tankın alt kısmının hava akımı meydana getirecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Depoya dönen akışkanın dinlenmeden emilmesini önlemek için mutlaka dinlendirme levhasu konulmalıdır.
 
Hidrolik pompa:   Tankta bulunan akışkanı ,ayarlanan basınç ve debide sisteme gönderen devre elemanı pompadır.Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi hidrolilk enerjiye çevirir. Pompa dönme hareketibi elektrik motorundan alır. Hidrolik pompalar basınç meydana getirmez. Akışkan,sistemde bir engelle karşılaştığı zaman basınç meydana gelir. Hidrolik pompa seçimi yapılırken kullanılacak sistemin görevini yerine getirebilecek debide ve basınç üretebilecek büyüklükte seçim yapılmalıdır. Pompa çalıştırılırken elektrik motorunun dönüş yönü ile pompa milinin dönüş yönü birbiriyle aynı olmalıdır. Hidrolik pompalar Dişli pompa,paletli pompa ve pistonlu pompa olarak sınıflandırılır. 
 
Hidrolik silindir:   Hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren devre elemanına hidrolik silindir denir. tek etkili silindir ve çift etkili silindir olmak üzereİki gruba ayrılır.
 
Hidrolik motor:   Hidrolik sistemlerde basınçlı akışkanın hidrolik enerjisini dairesel harekete çevirmek için kullanılan elemanlara hidrolik motor denir. Hidrolik motorlar ile yüksek basınçtaki akışkanları kullanarak büyük döndürme momentleri elde edilir. Küçük bir hacim ile büyük momentler elde etmek mümkündür. Hidrolik motorların kullanım alanları güçlü, dairesel hareketlerin gerekli olduğu iş makinalarında, takım tezgahlarında vs. kullanılır. Hidrolik motorlarla kademesiz hız ayarı yapılabilir.
 
Valfler:   Hidrolik akışkanın akış yönünü, akışkanın basıncını ve debisini istenilen sınırlar içinde tutan devre elemanı valflerdir. Mekanik veya elektronik olarak etkinleştirilir.
 
Valflerin Görevleri
 
• Akışkanın yolunu açıp-kapatır. 
• Akışkanın gideceği yönü değiştirir.
• Akışkanı depoya gönderir.
• Akışkanın debisini kontrol ederek alıcıların çalışma hızını ayarlar.
• Akışkanın basıncını kontrol ederek, devre elemanlarını yüksek basınçlara karşı korur. Basıncı yükselen akışkanı depoya gönderir.
 
Yön Kontrol Valfleri
 
• Akışkanın izlemesi gereken yolu belirleyen, akış yollarını açık kapatan devre elemanıdır. Valflerin kumandası elektriksel, mekanik, basınçla ve insan gücüyle kullanılabilir.
• Valfler üzerindeki P; basınç hattını, A,B,C: iş hattı ya da çalışma hatlarını, R,S,T: depo dönüş hatlarını, X, Y, Z uyarı (pilot )hattını son olarak da L: sızıntı hattını gösterirler.
 
Basınç Kontrol Valfleri 
 
• Hidrolik sistemlerin basınç hatlarında akışkanın basıncını istenen değerde tutan ve kontrol eden valflerdir.
 
Çeşitleri:
 
• Emniyet valfleri 
• Basınç düşürme valfleri 
• Basınç sıralama valfleri
• Boşaltma valfleri
 
Daha Fazla Görüntüle