Ürün Filtrele
PNÖMATİK

Pnömatik “Pnomatik” Yunancadan gelmekte olan bir kelimedir. Kökü nefes manasına gelen “pneuma” sözcüğüdür. Pnömatik, sıkıştırılmış hava gücü ile çalışan iş elemanlarının (silindirler ve motorlar) ve kumanda elemanlarının (valfler) çalıştırılmalarında gerekli olan endüstriyel uygulamaları kapsar. Türetilen “pnömatik” sözcüğü ile havanın özelliklerini, hareketlerini ve davranışını inceleyen bir fizik dalı olarak adlandırılmıştır.

Günümüz terminolojisinde Pnömatik sıkıştırılmış havada mevcut enerjiyi kullanan bütün endüstriyel uygulamaların toplamıdır. Pnömatik endüstriye 1950’ li yıllarda girmiştir. Günümüzde pnömatik, verimliliği ve üretkenliği arttırmak ve imalat işlemlerinin otomasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Pnömatik sistemleri yeteri kadar iyi çalışabilmesi için en az 7 barlık bir hava hattı basıncı gereklidir. Birkaç sistemin geniş alana dağılan hava hatlarıyla beslendiği yerlerde 10-12 barlık hava basıncı tavsiye edilir.

kompresörler vasıtasıyla sıkıştırılan hava bir hava tankında depolanır. Sıkıştırılan havanın nem oranı ve taşıdığı partiküllerin yoğunluğu artacağından dolayı kurutucu ve filtreden geçirilir. Hatlarda taşınan basınçlı hava son kullanım noktasına geldiğinde şartlandırıcı ile tekrar filtre edilip basıncı düşürülür ve gerekirse yağlanarak valflere oradan da aktüatörlere (pnömatik silindirler, motorlar, tutucular, açısal döndürücüler) aktarılır.

Basınçlı hava veya basınçlı gaz genellikle işi yapan silindirleri, aktüatörleri, aletleri ve mesaneleri korumak için filtrelenir ve kurutulur. Bazı uygulamalar, kapalı basınçlı sisteme bir yağ buharı ekleyen bir yağlama cihazı gerektirir.

Pnömatik Sistem Bileşenleri

Sistemi çalıştırmak için basınçlı hava üretme yöntemi. Bu genellikle bir tesis hava kompresörüdür.

Tüm pnömatik hareketlerde, işi gerçekleştirmek için yeterli akış ve basınçla temiz ve kuru hava gerektirir. Sıkıştırılmış havayı filtreleme, düzenleme ve yağlama işlemi, hava hazırlığı veya hava hazırlığı olarak bilinir. Üretim tesisleri merkezi kompresörlerde hava hazırlığı içerir ve her makinenin kullanım noktasında ek hava hazırlığı faydalıdır. Bu, bir manuel kapatma, gerektiğinde kir, yağ ve suyu gidermek için bir filtre, sistem basıncını kontrol etmek için bir regülatör ve muhtemelen hava araçları veya benzeri için gerektiğinde havayı yağlamak için bir yağlayıcı içerir.

Makine kontrolünde iyi bir seçim, acil durdurma düğmesine basıldığında ve güç kesildiğinde, merkez kapalı konumun silindirin her iki tarafından havayı boşalttığı 5 yollu, 3 konumlu bir merkez egzoz valfi vardır.

Pnömatik bir sistemin tüm bileşenlerini bağlamak için bir toplama veya bağlantı parçaları ihtiyaç vardır.  Bunlar, sert boru ve boru veya esnek boru veya hortumları içerir.

Pnömatik sistemler endüstriyel makine otomasyonunda yaygın kullanılmaktadır.  Havayı doğru şekilde verdiğiniz, ve dağıtdığınızdan emin olun.

 

Pnömatik Sistem elemanlari nelerdir?

1. Kompresörler
2. Pistonlar
3. Valfler
4. Elektrovalf
5. Valf Grupları (Adavalfler)
6.  Regülatörler & Şartlandırıcılar
7. Sayaçlar

Kompresörler

Havayı (gazı) dış basınca göre daha yüksek basınçlı duruma getiren mekanik elemandır. Pistonlu, Dönel hücreli(paletli), Diyaframlı gibi 3 ana çeşidi vardır. Pnömatik sistemlerin akış üretecidir. Bu açıdan bataryalara, pillere benzerler. Kompresöre giren hava dış ortamdaki gibi nemli aynı basınca sahip ve tabi aynı kirlilikte bir havadır. Kompresörde basınçlandırılır. Çıkışında hava şartlandırıcılarla temiz homojen nemsiz bir hale getirilir.

Pistonlar

Pistonlar pnömatik sistemlerin  hareket mekanizmalarıdır. Gazın pistonun içindeki hazneye dolmasıyla piston kapanır ya da açılır. Böylece doğrusal olarak her iki yönde de hareket elde edilebilir.
En sık kullanılan piston tipleri tek girişli yay dönüşlü ve hava giriş deliklerinden biri başta biri sonda olan 2 delikli pistondur.
Tek girişli yay geri dönüşlü pistona hava verdiğimiz zaman piston dışarı hareket eder. Hava akışını kestiğimiz ve içteki havanın tahliyesini sağladığımız zaman da yay pistonu geri çeker.
Diğer 2 delikli piston türündeyse bir deliğe basınçlı gazı verdiğimizde piston ileri gider diğer deliğe basınçlı gaz verdiğimizde piston diğer tarafa gider bu şekilde çift yön tahrikli bir kumanda pistonumuz olur.

Valfler

Valfler pnamatik gazın geçip geçmemesine izin veren anahtardır. Valfleri elektronikteki röle yada transistorlere benzetebiliriz. Sayısız valf türü vardır.  Mobil robotlarda ve otomasyon sistemlerinde özellikle elektrikli valfler (elektrovalfler) kullanılır.

Elektrovalf

Elektrovalfler endüstriyel sistemlerde en çok kullanılan valf tipidir. Kumandaları elektrikle yönetilir. içteki mekanizmanın konum değiştirmesini sağlayan bir röleli valf olarak düşünebiliriz.
Elektrik yokken valften normal durumuna bağlı olarak gaz bir delikten girer diğer delikten çıkar. Valf akışı sağlıyordur.

Elektrik verdiğimiz zman valf içindeki bobin mıknatıslanır valf kontaklarını kapatır ya da konum değiştirtir. Böylece gaz akışı kesilir ve çıkış deliğiyle, egsoz (tahliye) deliğinin de açılmasıyla piston ya da sistem içindeki gazlar da tahliye edilebilir.

Regülatör&Şartlandırıcı

Regülatörler girişlerine gelen gazın basıncını istenilen derecede sabitler. Örneğin 6 barlık bir çıkış basıncı elde etmek istiyorsak girişe 8-9 bar veririz. Üstteki ayar vidasından 6 barı ayarlarız.
Şartlandırıcılarsa hava kurutucu, regülatör ve gaz yağlayıcı elemanlarını içeren tümleşik elemanlardır.

Bağlantı elemanları

Temel bağlantı elemanarıdır. 2 farklı çapta boyutlu boruyu birbirine bağlamak ya da bir borudan 2 ayrı boru çıkışı almak için kullanılabilir. Değişik basınç değerlerine göre kullanılan bir çok fitting vardır. Fittingler maksimum basınç değerlerine kadar gaz sızdırmazlar. Bir sistemde arıza olduğunda ilk boruların fittinglere doğru oturup oturmadığına bir temassızlık durumuna bakılması gerekmektedir.

Daha Fazla Görüntüle